Nadace
českého
výtvarného umění

Pronajaté prostory

Adolf Loos Apartment and Gallery

Mánes (malý výstavní sál)
prodejní výstava abstraktních obrazů korsického malíře

JACQUES PAPI
Corsican Abstraktions

od 12.2.2015

e-mail:loos@aloos.cz

www.aloos.cz

tel. 737 410 145