Nadace
českého
výtvarného umění

Pro výtvarné umělce

VII. Rokycanské bienále grafiky

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka ve spolupráci s Agenturou AM art, s.r.o. pořádá od roku 2002 mezinárodní přehlídku grafiky, která je zaměřena na klasické grafické techniky jakéhokoliv formátu. Letošní ročník proběhne od 2. října do 9. listopadu 2014. Přihlášené práce jsou posuzovány v jedné kategorii; kromě hlavní ceny bienále budu jako v předešlých ročnících udělena zvláštní uznání a případně další ceny pořadatelských a spolupořadatelských organizací a firem. Přijaty budou všechny přihlášené práce, pokud přihláška bude obsahovat souhlas s podmínkami přehlídky a dílo nebude odporovat ústavnímu pořádku ČR.

Počet přihlášených prací není omezen. Přihlašovací poplatek za všechna přihlášená díla činí 600 Kč nebo 25 EUR. Pokud autor prohlásí, že přihlášené práce předá do majetku pořadatelů, je od poplatku osvobozen. Přihlášku si můžete zkopírovat – naleznete ji na konci této e-mailové zprávy.

Uzávěrka přihlášek i doručení prací je 31. srpna 2014.

Exponáty zašlete na adresu

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
nám. J. Urbana 141/I
337 01 Rokycany

Můžete je doručit i osobně v době od 8,oo do 14,oo hodin /mimo sobotu a neděli/

Případné dotazy na tel./fax.: 371 722  160, 371 725 367 nebo e-mail: amart@iol.cz

Kontakt
Dr. Šandová, e-mail: info@muzeumrokycany.cz tel.: 371 722 160
S. Volková, e-mail: volkova.muzeumro@atlas.cz , tel.: 371 580 859